Training en coaching

Mijn trainingen en coaching hebben als centraal thema:

Ondersteunen bij het ont-dekken van de kracht, die ieder mens in zich heeft, ook al lijkt die in een bepaalde periode wat minder zichtbaar of voelbaar.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

Sociale vaardigheden aan verpleegkundigen in opleiding.

Trainingen in omgaan met agressie.

Assertiviteitstraining aan mensen werkzaam binnen de sociale werkvoorziening.

Trainingen aan begeleiders binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en binnen de sociale werkvoorziening.

Opleiding van verzorgenden in de ouderen- en thuiszorg tot eerst verantwoordelijke in hun team.

Training aan leidinggevenden binnen de zorg.

Teamcoaching.

Individuele coaching.

Workshops/ themabijeenkomsten/ trainingen in 'Omgaan met verlies'