De weg naar het levenseinde

Soms weten mensen dat hun levenseinde nabij is.

In deze fase van het leven is het belangrijk iemand te hebben waar je je wensen en angsten mee kunt delen.

Voor velen is dat een huisarts, geestelijk verzorger, vriend of naaste.

Als een dergelijk persoon er niet is, of een vriend of naaste te dichtbij staat of emotioneel te betrokken is, wil ik graag die rol op me nemen.

Ik ben goed in staat nabij te zijn, je te helpen om dat wat belangrijk voor je is helder te krijgen en overzicht te houden over de situatie.


Welke mogelijkheden bied ik aan:

- gesprekken over het onvermijdelijke levenseinde, bijvoorbeeld wat is er nodig om het leven los te kunnen laten en

  welke wensen heb je t.a.v. het afscheid.

- begeleiding naar en/of bij het moment van euthanasie of palliatieve sedatie.

- de nabestaanden bijstaan bij het vormgeven van de afscheidsbijeenkomst.

- de afscheidsbijeenkomst leiden of hier een aandeel in hebben.


Ik geloof dat het uitspreken van dat wat je bezighoudt een gunstig effect heeft op de zielerust, die nodig is om het leven los te kunnen laten.

Ik geloof dat het kunnen respecteren van de wensen van degene die gaat sterven of is gestorven de zielerust van de nabestaanden vergroot en een positieve bijdrage levert aan het rouwproces.